Program zajęć

Klasyczne Tai Chi Chuan.
Jest to forma Tai Chi oparta na zestawie skróconym w latach czterdziestych
XX w przez mistrza Cheng Man-Ching’a i uzupełniona przez mistrza Waysun
Liao.
Tui Shou – „Pchające Ręce”.
Bojowa forma Tai Chi Chuan wykonywana parami, jest swoistą
kombinacją technik Pchających Rąk oraz solowej formy Tai Chi i stanowi
pomost łączący ćwiczenia Tui Shou z realną walką.
Forma Miecza Tai Chi.
Shao Chou Tien.
Da Chou Tien.
Zajęcia prowadzi sifu Wiesław A. Koźmiński
instruktor Tai Chi Chuan i Jiu Jittsu
Wiesław Koźmiński
Telefon: 606 908 083
E-mail: klub@tai-chi.pl

programzajecpng